UNITE STORE KOBE外部

UNITE STORE KOBE外部

UNITE STORE KOBE外部

新神戸駅から東側にのびた坂道に面した店舗

道を歩く人の視点から物が見えやすいように

窓の高さを一番に考えました

 

 

工事後

UNITE STORE KOBE外部

 

 

 

 

 

工事前

 

 

 

 

 

 

UNITE STORE KOBE外部

 

 

 

 

 

工事後

UNITE STORE KOBE外部

 

 

 

 

 

工事前